Politika privatnosti

 
 

Limit Plus d.o.o. Informacije o zaštiti osobnih podataka.

Prikupljeni podaci se uz Vašu suglasnost, mogu koristiti i obradjivati od strane Limit Plus d.o.o., sa sjedištem: Ferrarska ulica br. 10, Sl-6000 Koper – Capodistria (SLO) Slovenija, kako u tiskanom obliku, tako i sa elektronskim i/ili automatskim sredstvima.

Podaci će biti korišteni isključivo za promotivne i komunikacijske svrhe, osim kod subjekata i namjena predvidjenih Zakonom.

Imate pravo pristupiti Vašim osobnim podacima, zahtijevati prekid prijema promotivnog materijala, zabraniti obradu osobnih podataka ili zatražiti ažuriranje, izmjenu ili njihovo brisanje u bilo kojem trenutku. Ovakvi će se zahtjevi slati putem obrasca na stranici za kontakt.

Pritiskom na "Pošalji" u obrascu za kontakt, izjavljujete da ste pročitali ovu obavijest i dali suglasnost za obradu osobnih podataka kako je i objašnjeno.

Limit Plus d.o.o.