Politika privatnosti

 
 

Limit Plus d.o.o.Informacije o zaštiti ličnih podataka.

Podaci obezbijeđeni uz Vašu saglasnost mogu se koristiti i obrađivati od strane Limit Plus d.o.o., na adresi Ferrarska ulica br. 10, Sl-6000 Koper – Capodistria (SLO) Slovenija, kako u štampanoj formi tako i sa elektronskim i/ili automatskim sredstvima.

Podaci kao takvi biće iskorišćeni isključivo za promotivne i komunikacijske svrhe, osim kod subjekata i namjena predviđenih Zakonom.

Imate pravo da pristupite Vašim ličnim podacima, da zahtijevate prekid prijema promotivnog materijala, da oponirate obradu ličnih podataka ili da zatražite ažuriranje, izmjenu ili njihovo brisanje u bilo kom trenutku. Takvi zahtjevi će se slati preko obrasca na stranici za kontakt.

Klikom na "SEND" u obrascu za kontakt, izjavljujete da ste pročitali ovu informaciju i dali saglasnost za obradu ličnih podataka kao što je i objašnjeno

Limit Plus d.o.o.