Odrekanje odgovornosti

 
 

Limit Plus d.o.o. ne odgovarja za kakršnekoli napake na tej strani.
Material na tej strani je „TAKŠEN, KAKRŠEN JE“, brez kakršnekoli garancije, eksplicitne ali implicitne.

Limit Plus d.o.o. tudi ne garantira za točnost ali popolnost informacij, tekstov, prikazov, povezav ali drugih postavk na tej strani.

Limit Plus d.o.o. ne odgovarja za kakršne koli posebne izgube, direktne ali posredne, slučajno ali posledično škodo, vključno brez omejitev izgubljene prihodke ali izgubljene zaslužke kot posledico uporabe teh materialov.

Informacije na tej strani se bodo v prihodnje spreminjale brez napovedi in ne predstavljajo obveznosti s strani Limit Plus d.o.o..

Limit Plus d.o.o.