Logo Giulio Barbieri

KOLEKSIONI I GJELBËRT

Stacionet për plotësimin e baterive te automjetet elektrike. Strehët për instalime fotovoltaike. Këmbaleci me vend për mbushje.

logo evo bike

Vendi për huazimin e biçikletave të motorizuara, secilit ia ofron lirinë që të kënaqet në ambientiin përreth.

 • STACIONI PËR HUAZIMIN E E-BIÇIKLETAVE
 •    -  'EVO-BIKE' i mbështet gati të gjitha llojet e biçikletave të motorizuara,
 •    -  Përcjellja e përdoruesit me ndihmën e kartelës RFID, secila biçikletë pajiset me komplet për dallueshmërinë e përdoruesit dhe për mbushje,
 •    -  Kompleti për plotësimin e kartelës RFID,
 •    -  Biçikletat lidhen për shufër me ndihmën e drejtuesit, që fiksohen në vend me ndihmën e blloqeve nga çeliku i pandryshkur,
 •    -  Për përfitimin e performansave më të mira nga bateria, biçikleta mbushet me ndihmën e mbushësit të vet të montuar në shufër për mbushje, me çfarë parandalohet përdorimi i mbushësve universalë që prishen lehtë dhe që janë efikas,
 •    -  'EVO-BIKE' nuk kërkon kiosk të veçantë kontrolli, sepse çdo vend për huazim punon në mënyrë të pavarur, duke e siguruar shërbimin e vazhdueshëm në rast të prishjes së ndonjë vendi për mbushje.
 • STACIONET PËR MBUSHJEN E E-BIÇIKLETAVE
 •    -  Versioni 'Shpërndarësi i energjisë' Jua mundëson ta mbushni cilindo lloj të biçikletave në pedale me asistencë elektrike me lidhjen e mbushësit Tuaj në prizë Schuko me 230V AC me mbushje që gjenden në shufër. Mbushja mund të jetë falas ose të paguhet, me ndihmën e sistemit për njohjen e kartelës RFID të përdoruesit. Që të sigurohet siguria, energjia dërgohet vetëm nëse sistemi e ka bllokuar kapakun e prizës dhe rryma elektrike është limituar në 2A që të parandalohet keqpërdorimi,
 •    -  Shoqërimi i përdoruesit me ndihmën e kartelës RFID. Secila biçikletë do të pajiset me kompletin për dallimin e përdoruesit dhe për mbushje,
 •    -  Kompleti për mbushjen e kartelës RFID,
 •    -  Biçikletat lidhen për shufër me ndihmën e drejtuesit, që përforcohen në vendin me ndihmën e blloqeve nga çeliku i pandryshkur,
 •    -  Që të merrni performansa më të mira nga bateritë, biçikletat mbushen me ndihmën e mbushësve të vet të montuar në shufër për mbushje, me çfarë parandalohet përdorimi i mbushësve universalë që prishen lehtë dhe që nuk janë efikasë,
 •    -  'EVO-BIKE' nuk kërkon kiosk të veçantë kontrolli, sepse secili vend për huazim punon pavarësisht, duke e siguruar shërbimin e vazhdueshëm në rast të prishjes së ndonjë vendi për mbushje.
 • SISTEMI I KONTROLLIT
 •    -  Kontrolli 'Lokal' dhe në 'Largësi',
 •    -  Baza e të dhënave në shërbim të stacionit për mbushje,
 •    -  Biçikletat individuale/stacionet mund të bllokohen në rast të prishjes,
 •    -  Ditari i transaksioneve për biçikletë,
 •    -  Ditari i transaksioneve për përdorues,
 •    -  Autorizimi i përdoruesve,
 •    -  Kontrolli i listës së zezë,
 • MUNDËSISHT
 •    -  Printimi i përshtatur i kartelave RFID (minimalisht 20 kartela),
 •    -  Kompleti për plotësimin e kartelave RFID.
 •    -  Modemi UMTS (Kartela SIM nuk është përfshirë) për kontrollin në largësi.
 
foto evo bike 2 foto evo bike 1
 
 
logo evo car

E siguron Shërbimin e mbushjes për ata të cilët e kanë zgjedhur që t'i përdorin automjetet me emision zero.

 • STACIONI PËR MBUSHJE PËR E-AUTOMOBILA
 •    -  Versioni standard i ka 2 priza Mennekes Type 2 (IEC 61851-1) për mbushje të ngadalshme për 3,7KW, 230V, 16A të cilat i dorëzon togu njëfazësh, ose 1 copë e prizës për mbushje të shpejtë 22KW, 400V, 32A që e shpërndan togu trefazësh.
  Prizat e tipit 'Scam' prej 3A mund të montohen me kërkesë.
  'EVO-CAR' është në disponim si në versionin 'E hapur' për mbushje falas pa identifikim të përdoruesit, ashtu edhe në versionin 'RFID' me identifikimin e përdoruesit dhe me sistemin pagesë të mundshme.
Fotografia ja evo car
Automjeti mbushet në regjimin e mbushjes 3 (IEC 61851-1)
 • MUNDËSISHT
 •    -  Printimi i shtypur i kartelës (minimalisht 20 kartela),
 •    -  Kompleti për mbushjen e kartelës RFID.
 
foto evo car 1 foto evo car 2
 
 
logo micarica

Banka për bartës të integruar të biçikletave dhe me vendin për mbushje për aparate celulare.

 •    -  'Micarica' është pajisur me 2 copë të prizave USP për mbushjen e aparateve siç janë telefonët celularë, telefonët e zgjuar dhe tabletët.
 •    -  Nga ana e prapme e mbështetësit gjenden 2 copë të mbajtësve për biçikleta.
 
foto micarica
 
 
logo pensil sole

Panelet solare krijojnë sipërfaqen e madhe të hijezuar e cila gjithashtu e prodhon energjinë e pastër.

 • MBULOJAT E ÇATISË
 •    -  Streha është bërë nga panelet solare (firma e cila nuk e shpërndan instalimin fotovoltaik. Streha është bërë nga panelet solare (firma nuk e dërgon instalimin fotovoltaik).
 • MADHËSIA MAKSIMALE
 •    -  Gjerësia 622cm - lartësia e strehës 250cm.

PRERJET THËRHORE TË PROFILIT

foto profile pensil soleShtylla, trari dhe trari i çatisë (ndërtimi me profile të reduktuara)
 
foto pensil sole 1 foto pensil sole 2