Logo Giulio Barbieri

KOLEKSIONI PËR MIKËPRITJE DHE KOHË TË LIRË

Shndërrojeni ambientun Tuaj të hapur në rast të ri menaxhues

logo Kube

Streha është krijuar nga pjesët e gërshetuara PVC.

 • MBULOJAT E ÇATIVE
 •    -  Ngjyrat standarde,
 •    -  Mbulojat e çative mund të gjenden si gjysmë të tejdukshme, për errësim ose si pëlhurë nga rrjeti PVC.
 • MADHËSIA MAKSIMALE
 •    -  500cm x 500cm - Lartësia nën trarë 240cm.

PROFILET

foto profile beam Trari foto profile pole Shtylla
 
foto kube 1 foto kube 2
 
 
logo Onda

Mbulojësi përbëhet nga sistemi i pëlhurës së hapur dhe të mbyllur PVC.

 • MBULOJAT E ÇATIVE
 •    -  Ngjyrat standarde,
 •    -  Mbulojat e çative mund të gjenden si gjysmë të tejdukshme, për errësim ose si pëlhurë nga rrjeti PVC.
 • MADHËSIA MAKSIMALE
 •    -  500cm x 500cm - Lartësia nën trarë 230cm.

PROFILET

foto profile beam Trari foto profile beam Shtylla
 
foto onda 1 foto onda 2
 
 
logo Vela

Sistemi i mbulojësit përbëhet nga dy membrana të sipërme PVC me sistem për mbështetje rul, të vendosura në trarin diagonal.

 • MBULOJAT E ÇATIVE
 •    -  Ngjyrat standarde,
 •    -  Mbulojat e çative mund të gjenden si gjysmë të tejdukshme, për errësim ose si pëlhurë nga rrjeti PVC.
 • MADHËSIA MAKSIMALE
 •    -  500cm x 500cm - Lartësia nën trarë 240cm.

PROFILET

foto profile beam Trari foto profile pole Shtylla
 
foto vela 2 foto vela 1
 
 
logo Dolce Vita

'Dolcevita' përbëhet nga katër perde të tejdukshme për sofa të hapura dhe të montueshme shkumëzuese me jastëk.

immagini Dolce Vita
 • MBULOJAT E ÇATIVE
 •    -  Ngjyrat standarde,
 •    -  Mbulojat e çative mund të gjenden si gjysmë të tejdukshme, për errësim ose si pëlhurë nga rrjeti PVC.
 • MADHËSIA MAKSIMALE
 •    -  220cm x 220cm.

PROFILET

foto profile beam Trari dhe shtylla
 
foto vela 2 foto vela 1
 
 
logo 3 Facile

Veranda '3 Facile' e krijon një ambient rrethues komod në të cilin mund të kënaqeni edhe gjatë muajve të ftohtë.

 • MBULOJAT E ÇATIVE
 •    -  Ngjyrat standarde,
 •    -  Mbulojat e çative mund të gjenden si gjysmë të tejdukshme, për errësim ose si pëlhurë nga rrjeti PVC.
 • MADHËSIA MAKSIMALE
 •    -  Projeksioni 500cm - Gjerësitë sipas masës - Lartësia e strehës 300cm - Pjerrësia 20°.

PROFILET

foto profile beam Trari foto profile pole Shtylla
 
foto vela 2 foto vela 1
 
 
logo Gazebo

Tendat tona janë modulare, të mëdha, me rezistencë të madhe dhe ideale për përgatitjen e secilës ngjarje të rëndësishme.

 • MBULOJAT E ÇATIVE
 •    -  Mbulonjësit mund të gjenden në asortiment të madh të ngjyrave dhe mund të jenë nga pëlhurat gjysmë të tejdukshme, për errësim ose të tejdukshme.
 • MADHËSIA MAKSIMALE
 •    -  1300cm x 1300cm - Lartësia e strehës 300cm.

PROFILET

foto profile beam Trari foto profile pole Shtylla
 
foto vela 2 foto vela 1