Logo Giulio Barbieri

KOLEKSIONI INDUSTRIAL

Mbistrehat teknike e mundësojnë përdorimin e hapësirës tepricë të hapur duke i shndërruar në sipërfaqe pune

logo ready box 1 tunnel

'Ready Box 1 Tunnel' sidomos është i përshtatshëm për lidhjen e përkohshme ose të përhershme të dy ose më shumë sipërfaqeve.

 • MBULOJAT E ÇATIVE
 •    -  - Ngjyrat standarde,
 •    -  Mbulonjësit mund të gjenden si gjysmë të tejdukshëm ose të tejdukshëm.
 • MADHËSIA MAKSIMALE
 •    -  Gjerësia 300cm - Lartësia e strehës 240cm.

PRERJET E PROFILIT

foto profile ready box 1 tunnel Profili
 
foto ready box 1 tunnel 1 foto ready box 1 tunnel 2
 
 
logo ready box extra

Mbulojësi përbëhet nga sistemi i hapur dhe i mbyllur me pëlhurë PVC.

 • MBULOJAT E ÇATIVE
 •    -  Ngjyrat standarde,
 •    -  Mbulojësit e çatisë mund të gjenden si pëlhura gjysmë të tejdukshme ose të tejdukshme.
 • MADHËSIA MAKSIMALE
 •    -  Gjerësia 450cm - Lartësia e strehës 300cm.

PRERJET E PROFILIT

foto profile ready box extra Profili
 
foto ready box extra 1 foto ready box extra 2
 
 
logo ready box 2

Sistemi mbulojës përbëhet nga dy membrana të sipërme PVC me sistem për roll-up, montim në trarin diagonal.

 • MBULOJAT E ÇATIVE
 •    -  Ngjyrat standarde,
 •    -  Mbulojat e çative mund të gjenden si gjysmë të tejdukshme, për errësim ose si pëlhurë nga rrjeti PVC.
 • MADHËSIA MAKSIMALE
 •    -  500cm x 500cm - Lartësia nën tra është 240cm.

PRERJET E PROFILIT

foto profile ready box 2 Profili
 
foto ready box 2 1 foto ready box 2 2
 
 
logo ready box 4

Ideal për krijim të hapësirave të mbuluara të cilat do të përdoren si objekte prodhuese dhe sipërfaqe për distribucion dhe magazinim të mallit, si edhe magazinat për mbrojtjen e mekanizimit ose të veglave.

 • MBULOJAT E ÇATIVE
 •    -  - Ngjyrat standarde,
 •    -  Mbulojësit e çatisë mund të gjenden si pëlhura gjysmë të tejdukshme ose të tejdukshme.
 • MADHËSIA MAKSIMALE
 •    -  Gjerësia 1200cm - Lartësia e strehës 500cm.

PPRERJET E PROFILIT

foto profile ready box 4 Profili
 
foto ready box 4 1 foto ready box 4 2
 
 
logo ready box special   Forma e veçantë

Linja prodhuese 'Ready Box' është në disponim në forma të veçanta.

foto profile ready box special 1 foto profile ready box special 2 foto profile ready box special 3 foto profile ready box special 4 foto profile ready box special 5

Format në disponim:

 • -  Kutia e njëanëshe me grilë të njëfishtë (1)
 • -  Kutia njëanshëshe me grilë të dyfishtë (2)
 • -  Kutia me grilë të dyfishtë me lartësi të zvogëluar (3)
 • -  Moduli për bashkim horizontal (4)
 • -  Moduli për bashkim vertikal (5)
 
foto ready box special 6 foto ready box special 7
 
 
logo Gazebo

Zgjidhja praktike për mbulimin e sipërfaqeve të mëdha të cilat do të përdoren për magazinim të mallit.

 • MBULOJAT E ÇATIVE
 •    -  Ngjyrat standarde,
 •    -  Mbulojësit mund të jenë plotësisht të errësuar ose me shtojca të tejdukshme.
 • MADHËSIA MAKSIMALE
 •    -  Gjerësia 1000cm - Lartësia e strehës 400cm.

PRERJET E PROFILIT

foto profile Gazebo Trari dhe shtylla foto profile Gazebo Tjegulla kulmore
 
foto Gazebo 1 foto Gazebo 2
 
 
logo Gazebo

Projekti modular i ndërtimeve i bën të përshtatshme për cilëndo madhësi të parkingut.

 • MBULOJAT E ÇATIVE
 •    -  Strehët mund të jenë nga pëlhura PVC ose senduiç paneli. Shtyllat, trarët dhe trari i çatisë .
 • MADHËSIA MAKSIMALE
 •    -  Gjerësia 600cm - Lartësia e strehës 230cm.

PROFILET

foto profile Gazebo Shtyllat, trarët dhe trari i çatisë
 
foto Gazebo 1 foto Gazebo 2
 
 
logo Gazebo

Nga viti 1990 tendat e mëdha Barbierët janë sinonim për cilësi dhe afatshërbim të gjatë dhe janë ideal për sipërfaqet për prodhimin ose për shitje dhe për ambiente ekspozimi.

 • ROOF COVERS
 •    -  Mbulonjësit mund të gjenden në asortiment të madh të ngjyrave dhe mund të jenë nga pëlhurat gjysmë të tejdukshme, për errësim ose të tejdukshme.
 • MAX SIZE
 •    -  1300cm x 1300cm - Lartësia e strehës 300cm.

PROFILET

foto profile Gazebo Trari foto profile Gazebo Shtylla
 
foto Gazebo 1 foto Gazebo 2