Legal desclaimer

 
 

Limit Plus sh.p.k. nuk mban përgjegjësi për cilatdo gabime ose lëshime të cilat gjenden në këtë web faqe.
Materiali në këtë web faqe 'ASHTU ÇFARË ËSHTË' pa kurrfarë garancie, eksplicite ose implicite.

Përveç kësaj, Limit Plus sh.p.k., nuk garanton për saktësi ose plotësimin e informatave, teksteve, pasqyrimeve, linkeve ose zërave të tjerë në kuadër të kësaj web faqeje.

Limit Plus sh.p.k., nuk do të mbajë përgjegjësi për çfarëdo humbjesh të veçanta të drejtpërdrejta ose indirekte, dëme të rastësishme ose shkakore, duke përfshirë pa kufizime të ardhurat e humbura ose fitimet e humbura, si rezultat i përdorimit të këtij materiali.

Informatat e përmbajtura në këtë web faqe në të ardhmen u nënshtrohen ndryshimeve pa njoftim dhe nuk paraqesin obligim nga ana e Limit Plus sh.p.k., në të ardhmen.

Limit Plus d.o.o.