Politika e privatësisë

 
 

Limit Plus informatat sh.p.k., për mbrojtjen e të dhënave personale.

Të dhënat janë siguruar me pëlqimin Tuaj dhe mund të përdoren dhe të përpunohen nga ana e Limit Plus sh.p.k., në adresën Ferrarska ulica nr. 10, Sl-6000 Koper – Capodistria (SLO) Slloveni, si në formën me shtyp ashtu edhe me mjetet elektronike dhe/ose automatike.

Të dhënat e tilla do të përdoren vetëm për qëllime promotive dhe të komunikimit, përveç te subjektet dhe destinimet e përcaktuara me ligj.

Keni të drejtë të keni qasje në të dhënat tuaja personale, të kërkoni ndaljen e pranimit të materialit promotiv, të kundërshtoni përpunimin e të dhënave personale ose të kërkoni përditësimin, ndryshimin ose shlyerjen e tyre në çdo moment. Kërkesat e tilla do të dërgohen përmes formularit në faqen për kontakt.

Duke klikuar në "Dërgoje" në formularin për kontakte, deklaroni se e keni lexuar këtë informatë dhe keni dhënë pëlqimin për përpunimin e të dhënave personale siç kjo është sqaruar.

Limit Plus d.o.o.