Logo Giulio Barbieri

INDUSTRIJSKA KOLEKCIJA

Tehničke nadstrešnice omogućavaju iskorišćenje viška otvorenog prostora pretvarajući ih u radne površine

logo ready box 1 tunnel

'Ready Box 1 Tunnel' je naročito pogodan za privremeno ili trajno povezivanje dve ili više površina.

 • KROVNI POKRIVAČI
 •    -  Standardne boje,
 •    -  Prekrivači su na raspolaganju kao poluprovidni ili providni.
 • MAX SIZE
 •    -  Širina 300cm - Visina strehe 240cm.

POPREČNI PRESECI PROFILA

foto profile ready box 1 tunnel Profil
 
foto ready box 1 tunnel 1 foto ready box 1 tunnel 2
 
 
logo ready box extra

Prekrivač se sastoji od otvorenog i zatvorenog sistema sa PVC tkaninom.

 • KROVNI POKRIVAČI
 •    -  Standardne boje,
 •    -  Krovni prekrivači su na raspolaganju kao poluprovidna ili providna tkanina.
 • MAX SIZE
 •    -  Širina 450cm - Visina strehe 300cm.

POPREČNI PRESECI PROFILA

foto profile ready box extra Profil
 
foto ready box extra 1 foto ready box extra 2
 
 
logo ready box 2

Pokrivni sistem se sastoji od dve PVC gornje membrane sa sistemom za urolavanje, montiranim na dijagonalnu gredu.

 • KROVNI POKRIVAČI
 •    -  Standardne boje,
 •    -  Krovni pokrivači su dostupni kao poluprovidni, za zamračivanje ili kao tkanina od PVC mreže.
 • MAKSIMALNA VELIČINA
 •    -  500cm x 500cm - Visina ispod grede 240cm.

POPREČNI PRESECI PROFILA

foto profile ready box 2 Profil
 
foto ready box 2 1 foto ready box 2 2
 
 
logo ready box 4

Idealno za kreiranje pokrivenih prostora koji će se koristiti kao proizvodni objekti i površine za distribuciju i skladištenje robe, kao i magacini za zaštitu mehanizacije ili alata.

 • KROVNI POKRIVAČI
 •    -  Standardne boje,
 •    -  Krovni prekrivači su na raspolaganju kao poluprovidna ili providna tkanina.
 • MAKSIMALNA VELIČINA
 •    -  Širina 1200cm - Visina strehe 500cm.

POPREČNI PRESECI PROFILA

foto profile ready box 4 Profil
 
foto ready box 4 1 foto ready box 4 2
 
 
logo ready box special   Poseban oblik

Proizvodna linija 'Ready Box' je na raspolaganju u posebnim oblicima.

foto profil ready box special 1 foto profil ready box special 2 foto profil ready box special 3 foto profil ready box special 4 foto profil ready box special 5

Raspoloživi oblici:

 • -  Jednostrana kutija sa jednostrukom rešetkom (1)
 • -  Jednostrana kutija sa dvostrukom rešetkom (2)
 • -  Kutija sa dvostrukom rešetkom smanjene visine (3)
 • -  Modul sa horizontalnim spajanjem (4)
 • -  Modul sa vertikalnim spajanjem (5)
 
foto ready box special 6 foto ready box special 7
 
 
logo Gazebo

Praktično rešenje za pokrivanje velikih površina koje će se koristiti za skladištenje robe.

 • KROVNI POKRIVAČI
 •    -  Standardne boje,
 •    -  Pokrivači mogu biti potpuno zamračeni ili sa providnim umecima.
 • MAKSIMALNA VELIČINA
 •    -  Širina 1000cm - Visina strehe 400cm.

POPREČNI PRESECI PROFILA

foto profile Gazebo Greda i stub foto profile Gazebo Slemenjača
 
foto Gazebo 1 foto Gazebo 2
 
 
logo Gazebo

Modularni projekat konstrukcija čini ih pogodnim za bilo koju veličinu parkinga.

 • KROVNI POKRIVAČI
 •    -  Nadstrešnice mogu biti od PVC tkanine ili sendvič panela.
 • MAKSIMALNA VELIČINA
 •    -  Širina 600cm - Visina strehe 230cm.

PROFILI

foto profile Gazebo Stubovi, greda i krovna greda
 
foto Gazebo 1 foto Gazebo 2
 
 
logo Gazebo

Od 1990 Barbijerijevi veliki šatori su sinonim za kvalitet i dugotrajnost i idealni su za površine za proizvodnju ili prodaju i izlagačke prostore.

 • KROVNI POKRIVAČI
 •    -  Prekrivači su na raspolaganju u velikom asortimanu boja i mogu biti od poluprovidnih, za zamračivanje ili providnih tkanina.
 • MAKSIMALNA VELIČINA
 •    -  1300cm x 1300cm - Visina strehe 300cm.

PROFILI

foto profile Gazebo Greda foto profile Gazebo Stub
 
foto Gazebo 1 foto Gazebo 2