Politika privatnosti

 
 

Limit Plus d.o.o. Informacije o zaštiti ličnih podataka.

Podaci obezbeđeni uz Vašu saglasnost mogu se koristiti i obrađivati od strane Limit Plus d.o.o., na adresi Ferrarska ulica br. 10, Sl-6000 Koper – Capodistria (SLO) Slovenija, kako u štampanoj formi tako i sa elektronskim i/ili automatskim sredstvima.

Takvi podaci će biti upotrebljeni isključivo za promotivne i komunikacijske svrhe, osim kod subjekata i namena predviđenih zakonom.

Imate pravo da pristupate svojim ličnim podacima, da zahtevate obustavu prijema promotivnog materijala, da se usprotivite obradi ličnih podataka ili da zatražite ažuriranje, izmenu ili njihovo brisanje u svakom trenutku. Takvi zahtevi će se slati preko obrasca na stranici za kontakt.

Klikom na "SEND" u obrascu za kontakt, izjavljujete da ste pročitali ovu informaciju i dali saglasnost za obradu ličnih podataka kako je ovim objašnjeno.

Limit Plus d.o.o.